OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Bezúročná požička

Bezúročná pôžička poistenie cez internet online

Ako hovorieval dedo: "Mám sa dobre, chudobne a pekne"

V bankách alebo v splátkových spoločnostiach môžete dostať debetnú kartu, kreditnú kartu, pôžičku, mikropôžičku, úver bezúčelový, účelový aj bez navýšenia ceny, problém nastane ak stratíte prácu, alebo stabilný príjem. Potom Vás táto pôžička vyjde veľmi draho!

Potrebujem si požičať, čo mám robiť?

Musíte si zobrať kalkulačku, pero a papier a začať rátať, musíte znížiť nepotrebné výdavky ( alkohol,cigarety,sladkosti,znížiť spotrebu energií,na cestovnom...) 

Požičať si môžete od rodiny,kamarátov ale pozor na to, že ak nesplatíte požičané, tak stratíte dôveru a dlhoročný vzťah s človekom, ale neustále myslíte na to, aby pôžička bola bez úroku ( úrok=úžera )

Ako vznikajú peniaze http://www.upms.sk/sk/prednasky/7.-prednaska-inflacia-verzus-deflacia-juraj-karpis/

Preto majte na pamäti, ak si zoberiete pôžičku, úver, hypotéku s úrokom okrádate nielen seba ale aj ľudí okolo seba!

Úžera alebo úžerníctvo je požičiavanie peňazí na vysoké úroky, požadovanie vysokých úrokov od dlžníka za požičané peniaze.

Úžera § 235 trestného zákona (300/2005 Z.z.)

(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%BEera

textová reklama pr weby Táto web stránka nebola financovaná z prostriedkov EU