OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úžera

Bezúročná pôžička poistenie cez internet online

 

Úžera alebo úžerníctvo je požičiavanie peňazí na vysoké úroky, požadovanie vysokých úrokov od dlžníka za požičané peniaze.

Úžera § 235 trestného zákona (300/2005 Z.z.)

(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%BEera

textová reklama pr weby Táto web stránka nebola financovaná z prostriedkov EU